INHOUD


KLEURENPUNCTUUR

Als therapie werk ik met de esogetische kleurenpunctuur, ontwikkeld door Peter Mandel, een Duitse heilpraktiker. Het woord esogetisch is een verbinding van esoterie en energie. Esoterie staat voor al het oude wijsgerige denken. Energie staat voor bio-energetica en natuurwetenschappelijk meten. Kleurenpunctuur zet diepgaande processen in gang, zowel op lichamelijk als geestelijk nivo. Een voordeel is dat het pijnloos is waardoor het ook ideaal is voor de behandeling van kinderen. Kleurenpunctuur werkt met licht en kleuren: zeven basis- of lichaamskleuren en vier ziels / geestkleuren, grijstinten, infra-rood, ultra-violet. Met een speciale lichtstift wordt gekleurd licht op de acupunten ingestraald op de huid. Kleurenpunctuur voert harmoniserende informatie toe via de huid, die net als onze ogen licht- en kleurimpulsen opneemt. Het licht (energie) en de kleur (informatie) worden via de meridianen en de cellen aan het systeem doorgegeven. Dit heeft een harmoniserend effect op het lichaam.

De verschillende kleuren hebben elk hun specifieke werking dankzij hun golflengte (frequentie) en hun diepe werking op specifieke orgaantrillingsgetallen. Dit maakt de methode toepasbaar bij alles waar de energie uit balans is, ook op mentaal en emotioneel niveau. Bij allerlei soorten lichamelijke klachten, ook chronische en langdurige pijnen, is infrarood licht een heel goed hulpmiddel. [terug naar inhoud]

Zie voor verdere informatie en foto’s van de kleurenpunctuursets www.kleurenpunctuur.nl


cirkel


PSYCHISCH EN EMOTIONELE ONDERSTEUNING


FAMILIEOPSTELLING/SYSTEEMWERK

De methode werd ontwikkeld door Bert Hellinger. Bert Hellinger werkte 25 jaar als priester en schoolhoofd in Zuid-Afrika. Hij bestudeerde Afrikaanse rituelen en deed ervaringen op met groepsdynamische technieken. Hij is uitgetreden en hield zich daarna bezig met psychoanalyse, systeemtherapie, lichaamsgerichte psychotherapie en N.L.P. Deze ervaringen hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van familieopstellingen. Iedere familie heeft te maken met een familiesysteem en iedere persoon is onderdeel van het systeem. Behalve het familiesysteem kan dit ook zijn bijv. de werkorganisatie of het gezin . Bij systeemopstellingen, c.q .familieopstellingen werkt men met het informatie- of morfogenetisch veld van systemen, waarin alle informatie van het systeem opgeslagen ligt. Wanneer een systeem opgesteld wordt, kiest een persoon representanten. Het is belangrijk dat de hulpvraag duidelijk is, zowel voor de cliënt als voor de begeleider als voor de representanten. Zij maken contact met dit veld omdat de persoon die de representanten kiest, deze zelf opstelt en via schoudercontact in de ruimte zet. De representanten ervaren het informatieveld van het systeem en gaan hierdoor voelen en ervaren wat de echte persoon / personen in het systeem ook ervaren. Dit geeft de cliënt vanuit een diep, onbewust niveau veel informatie. Het zien en ervaren van dat wat er is, geeft al een diepe helende werking, geeft een diep inzicht in het systeem, wat niet altijd rationeel verklaarbaar is, maar op zielsniveau herkenning geeft en vandaar uit een diepe acceptatie voor wat zich toont. Hierdoor kan de levensenergie weer gaan stromen. In mijn praktijk maak ik gebruik van deze methode als de situatie geschikt is voor een opstelling. [terug naar inhoud]

Zie verder www.hellingerinstituut.nl


NEURO STRESS RELEASE

NSR is een unieke techniek afkomstig uit Australië ontwikkeld door de chiropractor Carl Ferreri, door Peter O’Neill gecombineerd met eigen inzichten en kwaliteiten. Ferreri ontdekte dat een bepaalde stimulering van de oogbol belemmerende patronen, energieën en emoties neutraliseert en herstelt. O’Neill vereenvoudigde het systeem van Ferreri en ontwikkelde NSR. Iedereen kan het bij zichzelf, en ook bij een ander toepassen om de balans te hestellen. Via de biotensor en / of spiertesten kan informatie verkregen worden over welke trigger, bijvoorbeeld "ik ben niet goed genoeg" naar de oppervlakte gebracht kan worden, om vervolgens via de oogboldrukpunten te worden afgevoerd.

oogtechniek

De oogzenuw is verbonden met de thalamus,(een coördinatie-orgaan in de hersenen) die de informatie doorgeeft. De hersenen slaan alle informatie, zowel positief als negatief op. Als een negatieve ervaring in herinnering wordt geroepen, komt ook de negatieve emotie mee, wat weer gepaard gaat met stress. Het is natuurlijk fantastisch als deze stress via zo’n eenvoudige methode als NSR afgevoerd kan c.q. mag worden. Regelmatige toepassing ervan zorgt ervoor dat de negatieve ballast uit het lichaam blijft, dus...WE HEBBEN ZEGGENSCHAP OVER ONZE EMOTIES! Als we leren zien welke denkbeelden stress veroorzaken, dan kunnen we ook bepalen welke denkbeelden / gedachten we ervoor in de plaats kunnen stellen. Gedachten bepalen onze manier van denken en zien en daarmee ook ons gedrag! Ook deze methode pas ik in de praktijk toe indien daar aanleiding toe is. [terug naar inhoud]

Zie verder www.nsreurope.com


Touch of Matrix

De kunst van transformeren vanuit zuiver bewustzijn. In ons bewustzijn slaan we veel onverwerkte emoties op Door te werken via het zuiver bewustzijn mogen deze emoties op een positieve manier getransformeerd worden.
[terug naar inhoud]

Zie verder www.touchofmatrix.nl


ruggengraad

SANJEEVINI

sanjeevini logo

De Sanjeevinigeneeswijze bestaat sinds 1994 en is afkomstig uit India, via Poonam Nagpal, een homeopate c.q.natuurgeneeskundige. Vanwege de hoge kosten voor radionische apparatuur waren de behandelingen voor vele mensen te duur. Poonam bad tot het UNIVERSELE om haar een methode te onthullen, waarbij mensen op een natuurlijke, eenvoudige en uiterst goedkope wijze genezen zouden kunnen worden. Na ongeveer negen maanden was de Sanjeevinigeneeswijze gereed en trad zij ermee naar buiten. Er is een werkboek met werkdoos samengesteld waarmee men aan de slag kon. Op verzoek van vele therapeuten heeft zij in 1998 diverse Europese landen bezocht om de sanjeevinigeneeswijze nog meer bekendheid te geven, o.a. in Nederland. De Sanjeevinis zijn geconcentreerde gebeden die in de vorm van een streepjescode binnen een lotussymbool zijn vastgelegd. Voor ieder lichaamsdeel en voor iedere ziekte bestaat een eigen code. Iedere streepjescode bevat de gezonde trilling van een orgaan, lichaamsdeel of gemoedstoestand. Door het gebruik van een Sanjeevini wordt het fysieke lichaam, de geest en het emotionele lichaam geactiveerd om de gezonde trilling aan te nemen. Reeds meer dan honderdduizenden leken en therapeuten passen deze geneeswijze toe. Het mooie van deze manier van werken is, dat het voor iedereen toegankelijk is. Het is mogelijk om zelf middelen te maken d.m.v. het gebruik van de betreffende streepjescode, begeleid door het zingen van een mantra. [terug naar inhoud]

Zie verder www.sanjeevini.nl


MAGNESIUMCHLORIDE

Magnesiumchloride zorgt ervoor dat het vochtigheidsgehalte van de cellen in de darmen op een goed peil blijft. Hierdoor verloopt de ontlasting soepel. Vroeger namen we genoeg magnesium in via de voeding, maar de aarde is zodanig verarmd dat we vaak een tekort aan magnesium hebben. Dit tekort kan ik uiteraard testen. Zonder een goed vochtigheidsgehalte kunnen de darmen hun werk niet goed doen, verstopping is het gevolg.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een "schoonmaakperiode met magnesiumchloride" en "magnesiumchloride als toevoeging aan het dagelijkse dieet".

De zijeffecten van bijv. verkeerde voeding, leefgewoontes en medicijnen hebben vaak verstopping tot gevolg. Door een opeenhoping van oude poep stijgt de temperatuur in de darmen. Er ontstaat tevens een rottingsproces. Dat is de basis van vele klachten overal in het lijf.

Stijging van de bloedtemperatuur is namelijk het gevolg, waardoor de lever en o.a. de nieren hun werk niet goed kunnen doen en ook de bloedcirculatie overbelast raakt.

Door de vele ruimte die de darmen innemen, komt de ruimte van andere organen ook in het geding. Daarbij heeft de druk van de ophoping van de poep invloed op de stand van de ruggenwervels, en daarmee ook op de stand van de schedel. (hoofdpijn)

Extra magnesium is belangrijk voor zwangere vrouwen, o.a. om overgewicht te voorkomen, evenals lichamelijke klachten en om de groei van de cellen van de baby te bevorderen en de bevalling te vergemakkelijken. Volgens Nestor is de kwaliteit van de moedermelk beter en is het kind rustiger en meer in harmonie, doordat het zenuwstelsel zich beter ontwikkelt. Ik test voor een ieder persoonlijk uit of de magnesiumchloride verdragen wordt en effectief is en hoeveel men nodig heeft.


darm

Ervaringen met Nestor Corsi – ervaringsdeskundige:

In de periode tussen begin februari en eind april 2006 en 2007 ben ik samen met een vriendin/collega Joyce van Doorn-Wijnbergen in Argentinië geweest om daar gezondheidstesten te doen. (zie de buitenlandse ervaringen in Argentinië)

De afgelopen periode waren we onder andere in San Marcos Sierras, waar Nestor Corsi woont en werkt. Hij is wetenschapper en heeft uitermate veel met en voor kankerpatiënten gewerkt. Hij bouwt in de buurt van San Marcos een gigantisch bouwwerk ten behoeve van kankerpatiënten. Er moet onder andere een ziekenhuis komen waar allerlei therapieën uitgevoerd en geïntegreerd gaan worden. Nestor geeft vrijwel iedereen een kuur met magnesiumchloridehexahydraat, samen met citroenen en rode appels om het lichaam te reinigen. Hij gaat ervan uit, samen met vrijwel alle natuurgenezers, dat ALLE ziekten mede een gevolg zijn van te veel afvalstoffen in het lichaam. Zijn uitleg sprak ons dermate aan dat we besloten hier in Nederland zeker iets mee te doen. En wat bleek: In de vorige eeuw werd in Nederland ook al uitvoerig met magnesiumchloride gewerkt. De franse arts Neveu boekte geweldige resultaten. Hij probeerde de therapie bekendheid te geven maar stootte tegen een muur van vijandelijkheid en obstructie vanuit de traditionele geneeskunde.

Er is dus niets nieuws onder de zon.

Als u meer over het onderwerp wilt weten, lees dan het artikel "Magnesium chloride bij acute en chronische ziektebeelden". [terug naar inhoud]