De consulten van natuurgeneeskundigen, aangesloten bij de V.B.A.G. worden door het merendeel van de zorgverzekeraars via de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.

Volwassene 80 euro per consult.
Kinderen t/m 10 jaar 70 euro per consult.
Telefonisch consult in overleg.

De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Mijn therapieën zijn zeer succesvol gebleken. Op resultaten van de behandelingen worden echter geen garanties gegeven. Behandeling geschiedt in gezamenlijk overleg, doch op eigen risico. Het beëindigen van reeds bestaande medicatie en andere therapieën dient in overleg met de desbetreffende arts te geschieden.